Hoitosopimus 


Tästä löydät Eläinhoitola Hauskiksen hoitosopimuksen ehdot. Ehdot sekä sopimuksen täytettävä osuus löytyvät alta PDF-muodossa. Tutustuthan ehtoihin ja varaat aikaa sopimuksen täyttämiseen lemmikkiä tuodessa! Voitte toki myös tulostaa ja täyttää sopimuksen valmiiksi kotona!Eläinhoitola HausKiksen hoitosopimuksen ehdot

04.03.2019

 1. Eläinhoitola HausKis kerää asiakkaistaan vain välttämätöntä tietoa asiakkaiden tavoittamiseksi. Nämä tiedot ovat vain rekisterinpitäjän saatavilla.

 2. Eläinhoitola HausKis vakuuttaa hoitavansa lemmikkiä  tässä sopimuksessa määritellyllä tavalla hoitosopimuksen voimassaolon aikana sovittujen hoitojaksojen ajan.

 3. Eläinhoitola Hauskiksen asiakas vakuuttaa, että tässä sopimuksessa nimetyn lemmikin tiedot ovat oikeat; lemmikillä on Ruokaviraston ohjeiden mukaisesti voimassaolevat rokotukset; lemmikki ei sairasta mitään omistajan tiedossa olevaa tarttuvaa tautia hoitoon tuotaessa; hän on lemmikin todellinen omistaja tai muuten laillisesti oikeutettu luovuttamaan kyseinen lemmikki hoitoon.

 4. Koiran hoitoon sisältyy:

  1. Koiran käyttöön määritelty huone.

  2. Koiran ruokinta tässä sopimuksessa määritellyllä ruualla asiakkaiden ohjeiden mukaan.

  3. Koiran ulkoilutuksesta sovitut asiat.

  4. Koiran perussiisteyden ylläpito.

  5. Koiran käyttöön määritetyn huoneen siisteyden ylläpito hoitojakson ajan.

  6. Koiran lääkitys asiakkaan ohjeiden mukaisesti asiakkaan toimittamilla lääkkeillä.

  7. Mahdolliset erikseen sovitut palvelut hinnaston mukaan.

 5. Kissan hoitoon sisältyy:

  1. Kissan käyttöön määritelty huone.

  2. Kissan ruokinta tässä sopimuksessa määritellyllä ruualla asiakkaan ohjeiden mukaan.

  3. Kissan perus siisteyden ylläpito.

  4. Kissan käyttöön määritetyn huoneen siisteyden ylläpito.

  5. Kissan lääkitys asiakkaan ohjeiden mukaisesti asiakkaan toimittamilla lääkkeillä.

  6. Mahdollisesti erikseen sovitut palvelut hinnaston mukaan.

 6. Muiden lemmikkien? hoitoon sisältyy:

  1. Lemmikin käyttöön määritelty tila.

  2. Lemmikin ruokinta tässä sopimuksessa määritellyllä tavalla.

  3. Lemmikin perus siisteyden ylläpito.

  4. Lemmikin käyttöön määritetyn tilan siisteyden ylläpito.

  5. Lemmikin lääkitys asiakkaan ohjeiden mukaisesti asiakkaan toimittamilla lääkkeillä.

  6. Mahdollisesti erikseen sovitut palvelut hinnaston mukaan.

 7. Jokaiselta hoitopäivältä veloitetaan eläinhoitola Hauskiksen hinnaston mukainen hinta.

 8. Lemmikin hoitojakson kustannukset on maksettava hinnaston mukaisesti viimeistään lemmikkiä noudettaessa.

 9. Mikäli lemmikkiä ei noudeta sovittuna ajankohtana, eikä uutta ajankohtaa noudolle ole sovittu asiakkaan kanssa, eläinhoitola Hauskiksella on oikeus toimia lemmikin suhteen kuin tämä olisi löytöeläin. Lemmikki toimitetaan omistajan kustannuksella löytöeläinsuojaan 10 vuorokauden kuluttua hoitojakson päättymisestä ja eläinsuojelulain 15§ astuu voimaan. Lemmikin omistajalta, asiakkaalta, veloitetaan aikaisemmin sovitun hoitojakson kustannukset, 10 lisävuorokauden kustannukset hinnaston  mukaan, lemmikin siirto löytöeläinsuojaan, sekä löytöeläinsuojan veloittamat kulut.

 10. Mikäli lemmikki sairastuu, vahingoittuu, katoaa tai kuolee eläinhoitola Hauskiksen tuottamuksellisen tai tahallisen toiminnan seurauksena, on asiakkaalla oikeus todellisten välittömien kustannusten suuruiseen korvaukseen.

 11. Mikäli lemmikki sairastuu tai loukkaantuu hoidon aikana, eläinhoitola HausKis on oikeutettu ja velvoitettu viemään lemmikki eläinlääkäriin tarvittavia hoitotoimenpiteitä varten. Mikäli lemmikin tila sallii, Eläinhoitola HausKis yrittää ensin tavoittaa lemmikin omistajan. Mikäli lemmikin omistaja ei ole tavoitettavissa, eläinhoitola HausKis ottaa yhteyttä tässä sopimuksessa määriteltyyn varayhteyshenkilöön. Eläinhoitola HausKis on oikeutettu perimään eläinhoitolan toiminnasta riippumattomien eläinlääkärikäyntien kustannukset matkakorvauksineen lemmikin omistajalta.

 12. Eläinhoitola HausKis on velvoitettu noudattamaan määritettyjä varotoimenpiteitä välttääkseen asiakkaan lemmikin karkaamisen eläinhoitola Hauskiksen hallusta hoitojakson aikana. Varotoimenpiteet ovat:

  1. Eläinhoitola HausKiksen toimitilojen ovien lukossa pitäminen ympäri vuorokauden.

  2. Eläinhoitola HausKiksen henkilökunta vakuuttaa keskittyvän lemmikin hoitamiseen, esimerkiksi olemalla käyttämättä matkapuhelimia hoitaessaan lemmikkiä.

  3. Eläinhoitola HausKis vakuuttaa tarkistavansa jokaisen taluttimen ja hihnan, joita käytetään lemmikkien kanssa ulos mentäessä.

  4. Eläinhoitola HausKis tarkastaa ulkotarhojen kunnon säännöllisesti ja pitää tarhat siinä kunnossa, että lemmikki ei pääse ulos tarhasta siellä ollessaan.

  5. Eläinhoitola HausKis ei jätä lemmikkiä valvomatta ulkotarhaan, jos lemmikin omistaja, asiakas, ei ole siihen antanut kirjallista lupaa.

  6. Eläinhoitola HausKis on oikeutettu käyttämään toimipisteen omia pantoja, hihnoja, sekä taluttimia, jos henkilökunta toteaa lemmikin omistajan tuoman pannan, hihnan tai taluttimen olevan vahingoittunut tai muuten epäsopiva hoitolossa lenkittämiseen. Tässä tapauksessa eläinhoitola HausKis on vastuussa lemmikin päästessä irti hoitolan pannasta, hihnasta tai taluttimesta.

  7. Lemmikin omistaja takaa, että mukana tuodut ulkoilutukseen tarvittavat tarvikkeet ovat hoitojakson alkaessa sellaisessa kunnossa, ettei lemmikki pääse irtautumaan hihnasta, pannasta tai valjaista ulkoilutuksen aikana. Jos lemmikki pääsee asiakkaan omasta taluttimesta irti, on vastuu lemmikin omistajalla.  

 13. Lemmikin hoitoon liittyvät mahdolliset reklamaatiot on toimitettava kirjallisesti eläinhoitola Hauskikselle 7 vuorokauden kuluessa hoitojakson päättymisestä.